Vælg dit displaysprog
Skift det sprog, der bruges i appens knapper, menuer og advarsler. Dette påvirker ikke sproget i bibelteksten eller lyden.