Vilkår for brug


Sidst ændret: 1. januar 2019


Beskrivelse af tjenester og accept af vilkår for brug


Velkommen til webstedet www.bible.is(“Siden”), som drives af Hosanna/Faith Comes By Hearing (“FCBH”, “vi” eller “os”). Tjenesterne, der tilbydes på webstedet, omfatter bibelindhold og relaterede referencematerialer og alle andre funktioner, indhold eller applikationer, der fra tid til anden tilbydes af FCBH i forbindelse med webstedet (samlet "tjenesterne").


Ved at besøge webstedet og/eller en hvilken som helst mobilapplikation (sammen "Bible.is") eller bruge tjenesterne, hvad enten det er som gæst eller registreret bruger, accepterer og accepterer du disse vilkår, herunder eventuelle fremtidige ændringer, og at overholde alle gældende love, regler og regler.


Læs venligst denne aftale samt fortrolighedspolitikken omhyggeligt. Alle oplysninger indsamlet af FCBH på eller gennem Bible.is er underlagt vores privatlivspolitik. Ved at besøge webstedet eller bruge tjenesterne, giver du samtykke til alle handlinger foretaget af FCBH med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.


FCBH kan ændre disse vilkår fra tid til anden efter eget skøn. Eventuelle ændringer træder i kraft ved opslag på webstedet. Din fortsatte brug af webstedet eller tjenesterne efter en sådan ændring udgør din accept og accept af vilkårene som ændret.


FCBH forbeholder sig retten til at ændre eller ophøre med at tilbyde Bible.is eller enhver del, del eller funktionalitet uden varsel. FCBH er ikke ansvarlig, hvis hele eller dele af Bible.is af en eller anden grund ikke er tilgængelig på noget tidspunkt.


Intellektuelle ejendomsrettigheder


Bible.is og dets indhold, funktioner og funktionalitet (herunder, men ikke begrænset til, software, tekst, billeder, lyd, videoer og design, udvælgelse og arrangement af samme) (samlet "Indholdet") ejes af FCBH, dets licensgivere eller andre udbydere af sådant materiale og er beskyttet af USA og internationale love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre love om intellektuel ejendom eller ejendomsret.


Navne og logoer for Bible.is og FCBH, alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans er varemærker og/eller ophavsrettigheder tilhørende FCBH. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på Bible.is er varemærker tilhørende deres respektive ejere.


Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår eller på anden måde udtrykkeligt er givet dig skriftligt af FCBH, tildeles du ingen rettigheder (hverken implicit, estoppel eller på anden måde) til eller til indholdet. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig, er forbeholdt FCBH.


Tilladt brug


FCBH giver dig mulighed for at bruge Bible.is i overensstemmelse med disse vilkår til din personlige, ikke-kommercielle brug. Undtagen som angivet i disse vilkår, må du ikke kopiere, downloade, streame, indfange, reproducere, duplikere, arkivere, uploade, ændre, oversætte, udgive, udsende, transmittere, gentransmittere, distribuere, udføre, vise, sælge eller på anden måde bruge noget indhold vises på webstedet.


Med forbehold for din strenge overholdelse af disse vilkår, kan du:


Brug Bible.is-tjenesterne til at downloade, læse, lytte eller se indholdet til personlig, ikke-kommerciel brug kun i overensstemmelse med dets foruddefinerede funktionalitet;

Brug tjenesterne til at lave personlige noter eller deltage i Bible.is fællesskabsområder.

Du vil ikke:


bruge Bible.is på enhver måde, der overtræder føderal, statslig, lokal eller international lov eller regulering;

krænke andres rettigheder, herunder patent, varemærke, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret, privatliv, offentlighed eller andre ejendomsrettigheder;

poste, uploade eller på anden måde overføre eller linke til indhold alt, der er ulovligt; truende; skadelig; grov; hadefuld; diskriminerende; pornografisk eller inkluderer nøgenhed; obskøn; vulgær; offensiv; chikanerende; overdrevent voldelig; skadevoldende; ærekrænkende; injurierende; falsk eller vildledende; eller krænker en andens patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, kontrakt, privatliv, offentlighed eller andre rettigheder;

chikanere eller skade en anden person;

udnytte eller bringe en mindreårig i fare;

efterligne eller forsøge at efterligne en person eller enhed;

deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe Bible.is eller forstyrre en andens brug;

introducere enhver virus, trojansk hest, orm, logisk bombe eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt;

forsøge at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen dele af Bible.is eller enhver server, computer eller database forbundet til Bible.is;

angribe Bible.is via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb;

deltage i enhver anden adfærd, som, som bestemt af FCBH, kan skade FCBH eller brugere af Bible.is eller udsætte dem for ansvar;

ellers forsøge at forstyrre den korrekte funktion af Bible.is; eller

forsøge, lette eller opmuntre andre til at udføre nogen af de foregående handlinger.

Din afhængighed af information og oversættelser


Oplysningerne præsenteret på eller gennem Bible.is stilles udelukkende til rådighed til generelle informationsformål. FCBH garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af nogen af disse oplysninger. Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko. Bibeloversættelser fundet på Bible.is leveres af licensgiverne af FCBH, og FCBH repræsenterer eller garanterer ikke nøjagtigheden af disse oversættelser.


Tredjeparts links


Tjenesterne kan indeholde links til andre websteder og pop-ups og lignende ressourcer leveret af tredjeparter. Disse links og ressourcer er kun til rådighed for din bekvemmelighed. FCBH har ingen kontrol over indholdet af disse sider eller ressourcer og påtager sig intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Når du bruger sådanne links og ressourcer, gør du det på egen risiko og underlagt vilkårene og betingelserne for brug for sådanne websteder. FCBH er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af materiale leveret af tredjeparter. Inkluderingen af et link indebærer ikke godkendelse eller godkendelse fra FCBH af tjenesten leveret af tredjeparten.


Fraskrivelse af garantier


DIN BRUG AF BIBLE.IS, DETS INDHOLD OG ENHVER FUNKTIONALITET, TJENESTER ELLER ARTIKLER FÅET GENNEM BIBLE.IS ER PÅ DIN EGEN RISIKO, SOM ALLE LEVERES PÅ EN "SOM DE ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN FOR ENHVER SOM TILGÆNGELIG BASIS, VENLIG, ENTEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. HVERKEN FCBH ELLER NOGEN PERSON, DER ER TILKNYTET FCBH, GIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED AF BIBLE.IS. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE, HVERKEN FCBH, ELLER INGEN SOM ER TILKNYTNING TIL FCBH, REPRÆSENTERER ELLER GARANTIERER, AT BIBLE.IS ELLER NOGET FUNKTIONALT INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER ELLER ARTIKLER, DER ER OPNÅET VIA BIBLE. BLI RETTET, AT BIBLE.IS ELLER SERVEREN, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT BIBLE.IS ELLER ENHVER TJENESTER ELLER GENSTANDE OPNÅET GENNEM BIBLE.IS VIL ELLER ANDRE OGSÅ DIG.


FCBH FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVGIVENDE ELLER ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED FOR DELÅR.


OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.


Ansvarsbegrænsning


UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER FCBH, DETS LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER ELLER NOGEN AF DERES MEDARBEJDERE, AGENTER, FUNKTIONER ELLER DIREKTØRER ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, SOM OPSTÅR UD AF DIN ELLER I NÆRHEDEN AF OS BIBLE.IS, EVENTUELLE WEBSITES, DER ER LÆNKET TIL DET, EVENTUELLE INDHOLD TILBYDES PÅ ELLER GENNEM BIBLE.IS ELLER SÅDANNE ANDRE WEBSTEDER ELLER TJENESTER ELLER EMNE FÅET GENNEM BIBLE.IS, HERUNDER EVENTUELLE DIREKTE, INC. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL PERSONSKADER, SMERTE OG LIDELSER, FØLELSESMÆSSIG NØD, TAB AF OMSÆTNING, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF VIRKSOMHEDER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF BRUG, TAB AF GOODWILL, TILBAGE, OG TAB. ), KONTRAKTBRUD ELLER ANDEN MÅDE, SELVOM DET ER FORUDSESLIGT.


OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.


Skadesløsholdelse


Du accepterer at forsvare, holde skadesløs og holde FCBH, dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere, og dets og deres respektive embedsmænd, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og overdragere fra og imod ethvert krav, ansvar, skader. , domme, belønninger, tab, omkostninger, udgifter eller honorarer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller relateret til din overtrædelse af disse vilkår eller din brug af Bible.is, enhver brug af indhold, tjenester og produkter på anden måde end udtrykkeligt autoriseret i disse vilkår eller din brug af enhver information indhentet fra Bible.is.


Gældende lov og jurisdiktion


Alle spørgsmål, tvister eller krav relateret til Bible.is og disse vilkår (herunder ikke-kontraktuelle tvister eller krav), skal være underlagt og fortolket i overensstemmelse med de interne love i staten New Mexico uden at give effekt til noget valg eller konflikt af lovbestemmelse eller regel. Enhver retssag, handling eller procedure, der udspringer af eller relateret til disse vilkår eller Bible.is, skal udelukkende anlægges ved de føderale domstole i USA eller domstolene i staten New Mexico i hver sag beliggende i Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico. Ved at acceptere disse vilkår og bruge Bible.is giver du afkald på enhver og alle indsigelser mod udøvelsen af jurisdiktion over dig af sådanne domstole og til værneting i sådanne domstole.

Afkald og adskillelse


FCBH kan kun give afkald på sine rettigheder i henhold til disse Vilkår skriftligt. Hvis en bestemmelse i disse vilkår af en domstol eller anden domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses til et minimum, således at de resterende bestemmelser i disse vilkår vil fortsætte i fuld kraft og effekt.


Hele aftalen


Disse vilkår og vores privatlivspolitik udgør den eneste og hele aftale mellem dig og FCBH med hensyn til Bible.is og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til Bible.is.