Λίστες αναπαραγωγής για το Bible.is- Μια συλλογή βιβλικού περιεχομένου, που αποτελείται από στίχους και κεφάλαια. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ή να απολαύσετε τις Επιλεγμένες λίστες αναπαραγωγής που δημιουργήθηκαν από το Bible.is.


Άλλες αξιοσημείωτες λειτουργίες που μπορείτε να κάνετε με τις Λίστες αναπαραγωγής:

  •     Αποθήκευση στη βιβλιοθήκη σας
  •     Αλλάξτε τις εκδόσεις της Βίβλου
  •     Μοιραστείτε με άλλους
  •     Προσθήκη στα σχέδια