Τι νέο υπάρχει, τι έχει διορθωθεί και τρέχοντα σφάλματα

Τρέχοντα σφάλματα
Bible.is v3.3.9 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Αυγούστου 2021 Τρέχοντα σφάλματα Η Βίβλος μου Κεφάλαια που επαναλαμβάνονται, παραλείπουν ή παίζουν με ...
Wed, 27 Απρ, 2022 στο 12:35 ΜΜ
Τι είναι νέο και τι έχει διορθωθεί
Bible.is v3.3.9 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19 Αυγούστου 2021 ΤΙ ΝΕΑ Η Βίβλος μου Τα εργαλεία ήχου (κουμπί αναπαραγωγής/παύσης) δεν εξαφανίζονται πλέ...
Wed, 25 Μαι, 2022 στο 11:26 ΠΜ