שינוי מהירות הקורא יכול להיעשות על ידי ביצוע השלבים הבאים:


שלב 1

מצא את התנ"ך, הספר והפרק המועדפים עליך


שלב 2

מתצוגת הפרק, הקש על שלושת הקווים האופקיים בפינה השמאלית התחתונה של הדף. פעולה זו תעביר אותך לדף ההגדרות
שלב 3

מדף ההגדרות, פשוט הקש על - כדי להאט את המהירות. הקש על + כדי להאיץ את הקריאה