1. מתוך גילוי (עמוד ראשי) בחר תנ"ך, ספר ופרק2. מתצוגת הפרק הקש על שלושת הקווים האופקיים בפינה השמאלית התחתונה של הדף3. מדף ההגדרות גלול מטה לאפשרויות טקסט ופשוט החלק את הנקודה האדומה מה- A הקטנה ל- A הגדולה יותר עד שנמצא גודל הגופן הרצוי.