תנאי שימוש


שונה לאחרונה: 1 בינואר 2019


תיאור השירותים וקבלת תנאי השימוש


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.bible.is ("האתר") המופעל על ידי הושענא/אמונה באה בשמיעה ("FCBH", "אנחנו" או "אנחנו"). השירותים הניתנים באתר כוללים תוכן תנ"ך וחומרי עזר נלווים, וכל תכונות, תוכן או יישומים אחרים המוצעים מעת לעת על ידי FCBH בקשר לאתר (להלן "השירותים").


בביקור באתר ו/או בכל אפליקציה סלולרית (יחד "Bible.is") או שימוש בשירותים, בין אם כאורח או כמשתמש רשום, אתה מקבל ומסכים לתנאים אלה, לרבות כל שינוי עתידי, ולציית לכל החוקים, הכללים והתקנות החלים.


אנא קרא בעיון את הסכם זה, כמו גם את מדיניות הפרטיות. כל המידע שנאסף על ידי FCBH ב-Bible.is או באמצעותו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. על ידי ביקור באתר או שימוש בשירותים, אתה מסכים לכל הפעולות שננקטות על ידי FCBH ביחס למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.


FCBH רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי תקף עם הפרסום באתר. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים לאחר כל שינוי כזה מהווה הסכמה והסכמה שלך לתנאים כפי ששונו.


FCBH שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק להציע את Bible.is או כל חלק, חלק או פונקציונליות ללא הודעה מוקדמת. FCBH לא תישא באחריות אם מסיבה כלשהי כל או חלק מ-Bible.is אינו זמין בכל עת.


זכויות קניין רוחני


Bible.is והתכנים, התכונות והפונקציונליות שלו (כולל, אך לא רק, תוכנה, טקסט, תמונות, אודיו, סרטונים, והעיצוב, הבחירה והסידור של אותם) (יחד "התוכן"), הם בבעלות FCBH, מעניקי הרישיונות שלה או ספקים אחרים של חומר כזה ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים וחוקי קניין רוחני או קניין בינלאומיים של ארצות הברית והבינלאומיות.


השמות והלוגו של Bible.is ושל FCBH, כל השמות, הלוגואים, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות הקשורים הם סימנים מסחריים ו/או זכויות יוצרים של FCBH. כל שאר השמות, הלוגו, שמות המוצרים והשירותים, העיצובים והסיסמאות ב-Bible.is הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.


למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה או שהוענקו לך במפורש בכתב על ידי FCBH, לא ניתנות לך זכויות (בין אם במשתמע, בהסרה או אחרת) בתוכן או על התוכן. כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש שמורות ל-FCBH.


שימוש מותר


FCBH מאפשרת לך להשתמש ב-Bible.is בהתאם לתנאים אלה לשימושך האישי והלא מסחרי. למעט כפי שצוין בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להוריד, להזרים, ללכוד, לשכפל, לשכפל, לארכיון, להעלות, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, לשדר מחדש, להפיץ, לבצע, להציג, למכור או להשתמש בכל תוכן אחר. המופיעים באתר.


בכפוף לציותך הקפדני לתנאים אלה, אתה רשאי:


השתמש בשירותי Bible.is כדי להוריד, לקרוא, להאזין או לצפות בתוכן לשימוש אישי, לא מסחרי, בהתאם לפונקציונליות שהוגדרה מראש בלבד;

השתמש בשירותים כדי לרשום הערות אישיות או להשתתף בתחומי הקהילה של Bible.is.

אתה לא:


השתמש ב-Bible.is בכל דרך שמפרה כל חוק או תקנה פדרליים, מדינתיים, מקומיים או בינלאומיים;

להפר את הזכויות של אחרים לרבות פטנט, סימן מסחרי, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, פרטיות, פרסום או זכויות קנייניות אחרות;

לפרסם, להעלות או להעביר או לקשר לתוכן כל דבר שאינו חוקי; מְאַיֵם; מַזִיק; מַעֲלִיב; נִתעָב; מַפלֶה; פורנוגרפי או כולל עירום; מְגוּנֶה; ווּלגָרִי; הֶתקֵפִי; הַטרָדָה; אלים יתר על המידה; עוולות; מַשׁמִיץ; מַשׁמִיץ; שקרי או מטעה; או פולש לפטנט, זכויות יוצרים, סימן מסחרי, סוד מסחרי, חוזה, פרטיות, פרסום או זכויות אחרות של אחר;

להטריד או לפגוע באדם אחר;

לנצל או לסכן קטין;

להתחזות או לנסות להתחזות לכל אדם או ישות;

להשבית, להעמיס, להזיק או לפגוע ב-Bible.is או להפריע לשימוש של אחר;

להציג כל וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצה לוגית או חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית;

ניסיון להשיג גישה בלתי מורשית, להפריע, להזיק או לשבש חלק כלשהו של Bible.is או כל שרת, מחשב או מסד נתונים המחוברים ל-Bible.is;

לתקוף את Bible.is באמצעות מתקפת מניעת שירות או מתקפת מניעת שירות מבוזרת;

לעסוק בכל התנהגות אחרת אשר, כפי שנקבע על ידי FCBH, עלולה לפגוע ב-FCBH או במשתמשי Bible.is או לחשוף אותם לאחריות;

נסה אחרת להפריע לפעולה התקינה של Bible.is; אוֹ

לנסות, להקל או לעודד אחרים לעשות כל אחד מהפעולות שלעיל.

ההסתמכות שלך על מידע ותרגומים


המידע המוצג ב-Bible.is או באמצעותו זמין אך ורק למטרות מידע כלליות. FCBH אינה מתחייבת לדיוק, לשלמות או לתועלת של כל מידע זה. כל הסתמכות שאתה נותן על מידע כזה היא על אחריותך בלבד. תרגומי תנ"ך שנמצאים ב-Bible.is מסופקים על ידי בעלי הרישיונות של FCBH ו-FCBH אינו מייצג או מתחייב את הדיוק של תרגומים אלה.


קישורי צד שלישי


השירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים ולחלונות קופצים ומשאבים דומים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. קישורים ומשאבים אלה מסופקים לנוחיותך בלבד. ל-FCBH אין שליטה על התכנים של אותם אתרים או משאבים, ואינה מקבלת אחריות עליהם או לכל אובדן או נזק שעלולים לנבוע מהשימוש שלך בהם. כאשר אתה משתמש בקישורים ובמשאבים כאלה, אתה עושה זאת על אחריותך הבלעדית ובכפוף לתנאים ולהגבלות של אתרים כאלה. FCBH אינה אחראית או אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו לגבי התוכן או הדיוק של חומרים כלשהם שסופקו על ידי צדדים שלישיים כלשהם. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור או אישור על ידי FCBH לשירות הניתן על ידי הצד השלישי.


כתב ויתור על אחריות


השימוש שלך ב-BIBLE.IS, בתוכן ובכל פונקציונליות שלו, שירותים או פריטים שהושגו דרך BIBLE.IS הוא על אחריותך בלבד, שכולם מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שזמינים" בכל בסיס, חביב, מפורש או משתמע. לא FCBH ולא כל אדם המזוהה עם FCBH נותנים כל אחריות או מצג באשר לשלמות, אבטחה, מהימנות, איכות, דיוק או זמינות של BIBLE.IS. מבלי להגביל את האמור לעיל, לא FCBH, ולא אף אחד הקשור ל-FCBH, מייצג או מתחייב ש- BIBLE.IS או כל תוכן פונקציונלי או שירותים או פריטים שהושגו באמצעות EIBLE.IS או תוכן פונקציונלי כלשהו, או כל שירות או פריט שהושגו באמצעות e-BIBLE. תתוקן, ש-BIBLE.IS או השרת שהופך אותו לזמין הם ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים או ש-BIBLE.IS או שירותים או פריטים כלשהם שהושגו דרך BIBLE.IS יעשו את זה גם אחר כך.


FCBH מתנערת בזאת מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, סטטוטורית או אחרת, לרבות אך לא מוגבלת לכל אחריות לגבי סחירות, אי-הפרה והתאמת התאמה כלשהי.


האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות אשר לא ניתן להחריג או להגביל על פי החוק החל.


הגבלת אחריות


בשום מקרה FCBH, נותני הרישיונות שלה, ספקי השירותים שלה, או כל אחד מעובדיהם, הסוכנים, השוטרים או הדירקטורים שלהם יהיו אחראים לנזקים מכל סוג שהוא, על פי כל תיאוריה משפטית, הנובעים מחוץ אלינו או בסביבה שלנו. BIBLE.IS, כל אתרי אינטרנט המקושרים אליו, כל תוכן המוצע ב- BIBLE.IS או דרך BIBLE.IS או אתרי אינטרנט אחרים או כל שירות או פריט שהושגו דרך BIBLE.IS, לרבות כל ישיר, עקיף, כולל, באופן עקיף, ספציפי, אך לא מוגבל לפציעה אישית, כאב וסבל, מצוקה רגשית, אובדן הכנסות, אובדן רווחים, אובדן עסק או חיסכון צפוי, אובדן שימוש, אובדן רצון טוב, אובדן רצון, אובדן רווחים, אובדן רווחים. ), הפרת חוזה או אחרת, גם אם ניתן לצפות מראש.


האמור לעיל אינו משפיע על כל אחריות אשר לא ניתן להחריג או להגביל אותה על פי החוק החל.


שיפוי


אתה מסכים להגן, לשפות ולחזק את FCBH, שלוחותיה, מעניקי הרישיונות ונותני השירותים שלה, ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הקבלנים, הסוכנים, המעניקים, הספקים, היורשים וההקצאה שלה ושלהם בהתאמה מכל תביעה, התחייבות, נזק , פסקי דין, פרסים, הפסדים, עלויות, הוצאות או שכר טרחה (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או קשורים להפרה שלך של תנאים אלה או השימוש שלך ב-Bible.is, כל שימוש בתוכן, שירותים ומוצרים שלא במפורש מורשה בתנאים אלה או השימוש שלך בכל מידע שהתקבל מ-Bible.is.


חוק וסמכות שיפוט


כל העניינים, המחלוקות או הטענות הנוגעות ל-Bible.is ולתנאים אלה (כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות), יהיו כפופים לחוקים הפנימיים של מדינת ניו מקסיקו ויתפרשו בהתאם לחוקים הפנימיים של מדינת ניו מקסיקו מבלי לתת תוקף לכל בחירה או התנגשות של הוראת חוק או כלל. כל תביעה משפטית, פעולה או הליך הנובעים או קשורים לתנאים אלה או ל-Bible.is יוגשו באופן בלעדי בבתי המשפט הפדרליים של ארצות הברית או בתי המשפט של מדינת ניו מקסיקו בכל מקרה הממוקם באלבקרקי, ברנליו. מחוז, ניו מקסיקו. בהסכמתך לתנאים אלה ושימוש ב-Bible.is, אתה מוותר על כל התנגדות להפעלת סמכות השיפוט עליך על ידי בתי משפט כאלה ולמקום בבתי משפט כאלה.

ויתור והפרדה


FCBH רשאית לוותר רק בכתב על זכויותיה על פי תנאים אלה. אם הוראה כלשהי של תנאים אלה תופסת על ידי בית משפט או בית דין אחר של סמכות שיפוט מוסמכת כפסולה, בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה כזו תבוטל או תוגבל במידה המינימלית כך ששאר ההוראות של תנאים אלה ימשיכו ב במלוא העוצמה וההשפעה.


ההסכם כולו


תנאים אלה ומדיניות הפרטיות שלנו מהווים את ההסכם הבלעדי והשלם בינך לבין FCBH ביחס ל-Bible.is ומחליפים את כל ההבנות, ההסכמים, ההצהרות וההתחייבויות הקודמות והעכשוויות, בכתב ובעל-פה, ביחס ל-Bible.is.