Untuk memainkan audio Alkitab, filem, dan banyak lagi di Bible.is, semua yang anda perlukan adalah aplikasi.Untuk pengenalan ringkas (atau peringatan) semasa menavigasi halaman Bible.is: