Buat Rancangan:


1. Pilih Perpustakaan Saya


2. Pilih Pelan


3. Pilih + di penjuru kanan sebelah atas


4. Berikan Rancangan anda nama


5. Pilih tarikh mula dan tentukan bilangan hari


Nota: Anda boleh menambah / tolak hari pada bila-bila masa dengan menyunting Rancangan


6. ketik Simpan
Tambah ayat


Selepas anda membuat rancangan, pilih Go To Bible untuk mula menambahkan item.


Pada mana-mana ayat: Ketik untuk memilih dan garis bawah, kemudian pilih + untuk menambah pada pelan.


Pilih ikon Rancangan dan kemudian pelan yang anda ingin tambah ayat (s) ke.
Tambah Bab penuh


Pada mana-mana paparan bab, pilih kemudian + Tambah Ke Senarai Main atau Rancang


Pilih ikon Rancangan dan kemudian rancangan yang anda ingin tambah bab itu.
Mulakan Rancangan oleh Anda


1. Pilih Perpustakaan Saya


2. Pilih Pelan


3. Pilih Rancangan yang anda ingin mulakan


4. Pilih tarikh mula anda


5. Pilih
Edit Rancangan oleh Anda


Pilih  pada Rancangan yang anda buat dan kemudian Edit


* Pilih dan seret untuk menyusun semula hari

* Leret untuk memadam hari

       Untuk Edit kandungan hari tertentu:


Pilih  pada Rancangan yang anda buat dan kemudian Edit
* Pilih dan seret untuk menyusun semula item

* Leret untuk memadam item
    Padam Rancangan oleh Anda


Pada Rancangan Saya, leret ke kiri untuk mendedahkan pilihan padam (tong sampah)


Pilih tong sampah untuk memadam.