Gunakan ciri Carian dalam Alkitab saya untuk mencari apa yang anda cari, termasuk:

  • Kata kunci seperti Cinta, Yesus, dll ...

  • Ayat separa

  • Ayat lengkap

  • Nama buku

  • Buat Senarai Main dengan menggunakan kata kunci

PERHATIKAN, INI ADALAH PILIHAN SEPARUH TERBAIK DARIPADA PENCARIAN DI HALAMAN PENEMUAN UTAMA.