Kies uw weergavetaal
Wijzig de taal die wordt gebruikt in de knoppen, menu's en waarschuwingen van de app. Dit heeft geen invloed op de taal van de bijbeltekst of audio.