Termeni de utilizare


Ultima modificare: 1 ianuarie 2019


Descrierea Serviciilor și Acceptarea Termenilor de utilizare


Bine ați venit pe site-ul web www.bible.is(„Site-ul”), care este operat de Hosanna/Faith Comes By Hearing (“FCBH”, „noi” sau „noi”). Serviciile furnizate pe Site includ conținut biblic și materiale de referință aferente și orice alte caracteristici, conținut sau aplicații oferite din când în când de FCBH în legătură cu Site-ul (colectiv, „Serviciile”).


Vizitând Site-ul și/sau orice aplicație mobilă (împreună „Bible.is”) sau utilizând Serviciile, fie ca oaspete sau utilizator înregistrat, acceptați și sunteți de acord cu acești Termeni, inclusiv cu orice modificări viitoare, și să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile.


Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord, precum și Politica de confidențialitate. Toate informațiile colectate de FCBH pe sau prin intermediul Bible.is sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Vizitând Site-ul sau utilizând Serviciile, sunteți de acord cu toate acțiunile întreprinse de FCBH cu privire la informațiile dumneavoastră, în conformitate cu Politica de confidențialitate.


FCBH poate modifica acești Termeni din când în când, la discreția sa. Orice modificare intra in vigoare la data postarii pe Site. Utilizarea în continuare a Site-ului sau a Serviciilor în urma oricărei astfel de modificări constituie acceptarea și acordul dumneavoastră cu Termenii astfel cum au fost modificați.


FCBH își rezervă dreptul de a modifica sau de a înceta oferirea de Bible.is sau orice parte, porțiune sau funcționalitate fără notificare. FCBH nu va fi responsabilă dacă, din orice motiv, tot sau o parte din Bible.is nu este disponibilă în orice moment.


Drepturi pentru proprietate intelectuala


Bible.is și conținutul, caracteristicile și funcționalitățile sale (inclusiv, dar fără a se limita la, software, text, imagini, audio, videoclipuri și designul, selecția și aranjarea acestora) (în mod colectiv „Conținutul”), sunt deținute de FCBH, licențiatorii săi sau alți furnizori ai unor astfel de materiale și sunt protejați de legea internațională privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate intelectuală.


Numele și logo-urile Bible.is și FCBH, toate denumirile, logo-urile, numele de produse și servicii, modelele și sloganurile asociate sunt mărci comerciale și/sau drepturi de autor ale FCBH. Toate celelalte nume, logo-uri, nume de produse și servicii, modele și sloganuri de pe Bible.is sunt mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.


Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni sau vi se acordă în mod expres în scris de către FCBH, nu vă sunt acordate drepturi (fie prin implicare, excludere sau altfel) asupra sau asupra Conținutului. Toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres sunt rezervate de FCBH.


Utilizare permisă


FCBH vă permite să utilizați Bible.is în conformitate cu acești Termeni pentru uz personal, necomercial. Cu excepția cazurilor prevăzute în acești Termeni, nu puteți copia, descărca, transmite în flux, captura, reproduce, duplica, arhiva, încărca, modifica, traduce, publica, difuza, transmite, retransmite, distribui, executa, afișa, vinde sau utiliza în alt mod orice Conținut care apare pe Site.


Sub rezerva respectării stricte a acestor Termeni, puteți:


Utilizați Serviciile Bible.is pentru a descărca, citi, asculta sau vizualiza Conținutul pentru uz personal, necomercial, numai în conformitate cu funcționalitatea sa predefinită;

Utilizați serviciile pentru a face note personale sau pentru a participa în zonele comunității Bible.is.

Tu nu vei:


Utilizați Bible.is în orice mod care încalcă orice lege sau reglementare federală, statală, locală sau internațională;

încălcarea drepturilor altora, inclusiv brevet, marcă comercială, marcă comercială, secret comercial, drepturi de autor, confidențialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate;

postați, încărcați sau transmiteți sau trimiteți în alt mod la Conținut orice este ilegal; amenințător; nociv; abuziv; odios; discriminatorie; pornografice sau include nuditate; obscen; vulgar; ofensator; hărțuire; excesiv de violent; delictuos; defăimător; calomniator; fals sau înșelător; sau invadează brevetul, dreptul de autor, marca comercială, secretul comercial, contractul, confidențialitatea, publicitatea sau alte drepturi ale altuia;

hărțuiește sau rănește o altă persoană;

exploata sau pune în pericol un minor;

uzurpare identitatea sau încercarea de a uzurpa identitatea oricărei persoane sau entități;

dezactivați, supraîncărcați, deteriorați sau deteriorați Bible.is sau interferați cu utilizarea altuia;

introduceți orice virus, cal troian, vierme, bombă logică sau alt material rău intenționat sau dăunător din punct de vedere tehnologic;

încercați să obțineți acces neautorizat la, să interferați cu, să deteriorați sau să perturbați orice părți ale Bible.is sau orice server, computer sau bază de date conectată la Bible.is;

atacă Bible.este printr-un atac de refuzare a serviciului sau printr-un atac de refuzare a serviciului distribuit;

să se angajeze în orice alt comportament care, după cum este determinat de FCBH, poate dăuna FCBH sau utilizatorilor Bible.is sau îi poate expune la răspundere;

altfel încercați să interferați cu funcționarea corectă a Bible.is; sau

să încerce, să faciliteze sau să încurajeze pe alții să facă oricare dintre actele de mai sus.

Încrederea ta pe informații și traduceri


Informațiile prezentate pe sau prin intermediul Bible.is sunt disponibile exclusiv în scopuri de informare generală. FCBH nu garantează acuratețea, completitudinea sau utilitatea vreuneia dintre aceste informații. Orice încredere pe care o puneți în astfel de informații este strict pe propriul risc. Traducerile Bibliei găsite pe Bible.is sunt furnizate de licențiatorii FCBH, iar FCBH nu reprezintă și nu garantează acuratețea acestor traduceri.


Link-uri de la terți


Serviciile pot conține link-uri către alte site-uri și ferestre pop-up și resurse similare furnizate de terți. Aceste link-uri și resurse sunt furnizate numai pentru confortul dumneavoastră. FCBH nu are control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau daune care ar putea apărea din utilizarea lor. Atunci când utilizați astfel de link-uri și resurse, faceți acest lucru pe propriul risc și în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare pentru astfel de site-uri web. FCBH nu este responsabilă sau răspunzătoare față de dumneavoastră sau de orice terță parte pentru conținutul sau acuratețea oricăror materiale furnizate de terți. Includerea oricărui link nu implică aprobarea sau aprobarea de către FCBH a serviciului furnizat de terț.


Declinarea garanțiilor


UTILIZAREA DE DVS. A BIBLE.IS, CONȚINUTUL SĂU ȘI ORICE FUNCȚIONALITATE, SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN BIBLE.IS ESTE PE PROPRIUL DVS. RISC, TOATE SUNT FURNIZATE PE BAZĂ „AȘA CARE” ȘI „CÂT ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE AMABILE, EXPLICAT SAU IMPLICIT. NI FCBH ȘI NICIO PERSOANĂ ASOCIAȚĂ CU FCBH NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU REPRESENTARE CU RESPECT DE COMPLETITUDINEA, SECURITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, PRECIZIȚIA SAU DISPONIBILITATEA BIBLE.IS. FĂRĂ A LIMITA CELE MAI SUS, NI FCBH, NICI NIMENI ASOCIAȚI CU FCBH, NU DECLARA ȘI GARANTĂ CĂ BIBLE.E SAU ORICE CONȚINUT DE FUNCȚIONALITATE SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN BIBLE.ESTE NU VA FI DETERMINATĂ, DETERMINATĂ DE EROARE FI CORECTAT, ACEA BIBLE.IS SAU SERVERUL CARE ÎL FACE DISPONIBIL SUNT FĂRĂ VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTORI SAU ACEA BIBLE.IS SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN BIBLE.IS ÎN ALTER VOR SĂ ÎNTÂMPLIREA NECESITĂRILOR DVS.


FCBH RENUNȚĂ PRIN PREZENTA TOATE GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, LEGALE SAU ALTE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA ORICE GARANȚII DE VANTABILITATE, NEÎNCĂLCARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.


CELE DE MAI MAI NU AFECTEAZĂ NICIO GARANȚIE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICĂ.


Limitarea răspunderii


FCBH, LICENȚIATORII SĂI, FURNIZORII DE SERVICII SAU ORICE DINTRE ANGAJAȚII, AGENȚI, OFICIAȚI SAU DIRECTORII LOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU PREJUDICIILE DE ORICE FEL, ÎN ORICE TEORIE JURIDICĂ, DERIVATE DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA DVS. BIBLE.IS, ORICE SITE WEB LEGAT LA EL, ORICE CONȚINUT OFERIT PE SAU PRIN BIBLE.IS SAU ALTE SITE-URI WEB SAU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE OBȚINITE PRIN BIBLE.IS, INCLUSIV ORICE DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, INCIDENTAL, INCIDENTAL DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, VĂTĂMĂRI PERSONALE, DUREREA ȘI SUFERINȚA, STRESS EMOȚIONAL, PIERDEREA VENITURILOR, PIERDEREA PROFITURILOR, PIERDEREA AFACERILOR SAU A ECONOMIILOR ANTICIPATE, PIERDEREA UTILIZĂRII, PIERDEREA BUNĂ-VOINȚEI, PIERDEREA DATELOR ȘI FACEA CAUZATĂ DE DELICIT (INCLUSIV NEGLI) ), ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU ALTRE, CHIAR DACĂ PREVIZIBIL.


CELE MAI MAI MENȚIUNE NU AFECTEAZĂ NICIO RESPONSABILITATE CARE NU POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN LEGEA APLICĂ.


Despăgubiri


Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să lăsați fără răspundere FCBH, afiliații, licențiatorii și furnizorii de servicii săi și ofițerii, directorii, angajații, contractanții, agenții, licențiatorii, furnizorii, succesorii și cesionarii săi și respectivi ai acestora și împotriva oricăror pretenții, răspunderi, daune. , judecăți, premii, pierderi, costuri, cheltuieli sau onorari (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) care decurg din sau sunt legate de încălcarea de către dvs. a acestor Termeni sau utilizarea de către dvs. a Bible.is, orice utilizare a Conținutului, serviciilor și produselor, altfel decât în mod expres autorizat în acești Termeni sau utilizarea de către dvs. a oricărei informații obținute de la Bible.is.


Legea aplicabilă și jurisdicția


Toate problemele, litigiile sau revendicările referitoare la Bible.is și acești Termeni (inclusiv litigiile sau revendicările necontractuale), vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile interne ale statului New Mexico, fără a da efect vreunei opțiuni sau conflicte. a prevederii legii sau a regulii. Orice acțiune în justiție, acțiune sau procedură care decurge din, sau este legată de acești Termeni sau Bible.is, va fi intentată exclusiv în instanțele federale din Statele Unite ale Americii sau tribunalele statului New Mexico, în fiecare caz, situate în Albuquerque, Bernalillo. County, New Mexico. Fiind de acord cu acești Termeni și utilizând Bible.is, renunțați la orice obiecție cu privire la exercitarea jurisdicției asupra dvs. de către astfel de instanțe și la locul de judecată în aceste instanțe.

Renunțare și separabilitate


FCBH poate renunța la drepturile sale conform acestor Termeni doar în scris. Dacă orice prevedere a acestor Condiții este considerată de către o instanță sau alt tribunal cu jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi eliminată sau limitată în măsura minimă astfel încât prevederile rămase ale acestor Termeni vor continua în forță și efect deplin.


Întregul acord


Acești Termeni și Politica noastră de confidențialitate constituie acordul unic și întreg între dumneavoastră și FCBH cu privire la Bible.is și înlocuiesc toate înțelegerile, acordurile, reprezentările și garanțiile anterioare și contemporane, atât scrise, cât și orale, cu privire la Bible.is.