Att ändra läsarens hastighet kan göras genom att helt enkelt följa stegen nedan:


Steg 1

Hitta din bibel, bok och kapitel
Steg 2

Från kapitelvyn, tryck på de tre horisontella linjerna längst ner till vänster på sidan. Genom att göra detta kommer du till sidan Inställningar
Steg 3

Från inställningssidan trycker du helt enkelt på - för att sänka hastigheten. Tryck på + för att påskynda läsningen