Välj Sök upp längst upp på DISCOVER.
Sök efter någon


* Bibelversion

* Språk

* LandNär du har hittat den version du önskar väljer du den.
Din önskade bibel bör visas högst upp på skärmen.
Bläddra igenom och välj önskad bok och kapitel.
Du kommer sedan till kapitelvisningen.


Så här bokmärker du en vers:


                       


1. Klicka på önskat skrift från kapitelvisningen


2. En linje visas för att betona skriften som ska bokmärks


3. Välj BOOKMARK-ikonen


Obs! Om du vill avmarkera bokmärken klickar du bara på den bokmärkta delen och trycker på BOOKMARK-ikonen igen


 Hur man bokmärker flera skrifter
1. I kapitelvyn knackar du på flera på varandra följande skrifter tills önskat belopp har valts


2. En rad kommer att visas under varje skrift som ska bokmärks


3. Välj BOOKMARK-ikonen


Obs! Om du vill avmarkera bokmärken klickar du bara på den bokmärkta delen och trycker på BOOKMARK-ikonen igen
 Hur man bokmärker en stor del av Skriften
1. Tryck på det första skriften från kapitelvy för att markera och se till att det är understruket


2. Bläddra lätt ner till det sista skriften för att inkludera i gruppen och tryck på t vers


3. Linjer visas under flera val, en indikation har alla valts


4. Välj BOOKMARK-ikonen


Obs! Om du vill avmarkera bokmärken klickar du bara på den bokmärkta delen och trycker på BOOKMARK-ikonen igen


               Tips: För att hitta din samling av bokmärkta skrifter Gå till MIN BIBLIOTEK, sedan BOOKMARKS