Välj upptäckt  Sök längst upp.


Sök efter någon


  • Bibelversion
  • Språk
  • LandNär du har hittat den version du önskar väljer du den.


Din önskade bibel bör visas högst upp på skärmen.


Bläddra igenom och välj önskad bok och kapitel.


Du kommer sedan till kapitelvisningen.


Hur man noterar ett vers:

       

1. Klicka på önskat skrift från kapitelvisningen


2. En linje visas för att betona skriften att lämna en anteckning på


3. Välj anteckningsikonen  ange dina notationer och tryck på SPARA


Obs: För att redigera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar välj skriften och tryck på och  och SPARA
För att radera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar, dra versen till vänster och tryck på -------- Hur man anger flera skrifter


1. I kapitelvyn knackar du på flera på varandra följande skrifter tills önskat antal har valts


2. En rad visas under varje skrift för att lämna en anteckning på

 

3. Välj anteckningsikonen  ange dina notationer och tryck på SPARA


Obs: För att redigera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar välj skriften och tryck på och  och SPARAFör att radera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar, dra versen till vänster och tryck på


 Hur man anger en stor del av Skriften


1. Från kapitelvy knackar du på det första skriften för att markera och se till att det är understruket


2. Bläddra lätt ner till det sista skriften för att inkludera i gruppen och tryck på den versen


3. Linjer visas under flera val, en indikation har alla valts


4. Välj anteckningsikonen  ange dina notationer och tryck på SPARA


Obs: För att redigera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar välj skriften och tryck på och  och SPARAFör att radera en anteckning, gå till Mitt bibliotek, Anteckningar, svep versen till vänster och tryck på