Bible.is v3.3.9

Släppdatum: 19 augusti 2021


VAD ÄR NYTT


 • Min Bibel
  • Ljudverktyg (uppspelning/pausknapp) försvinner inte längre från kapitelvyn
  • Auto-Scroll/Verse Highlight-funktionen förblir nu mitt på skärmen för en smidig övergång
 • Nedladdningar
  • 'Fortsätt nedladdning' har nu ändrats till 'Nedladdad' efter att en bibel har slutfört nedladdningsprocessen, för att hjälpa till med förvirring av formuleringen
  • Spela nedladdade biblar från undermappen Nedladdningar genom att trycka på den gröna nedladdningsrutan


VAD ÄR FAST • Min Bibel
  • Möjligheten att markera mer än 26 verser i ett enda kapitel utan att höjdpunkterna försvinner
  • Markerade verser försvinner
  • Text överlappar när du går från liggande till porträttläge eller i allmänhet
  • ANDROID- Rotera skärmlåset
 • Planer och spellistor
  • Redigera/ta bort ett objekt från en spellista/plan tar bort alla andra objekt

Bible.is v3.4.0

Releasedatum: 2021-10-26


VAD ÄR NYTT

 • Upptäck
  • Global sökning, Visa alla för bibelversioner, språk och länder visar nu samma sökkriterier
 • Min Bibel
 • Planer och spellistor
  • Minispelare för tidigare spelad Bibel har tagits bort när en plan startas för att minska förvirring för användare
  • Planeringsdagar utan innehåll hoppas nu över med "Fortsätt plan"


VAD ÄR FIXAT

 • Min Bibel
  • Ljud som startar första gången appen öppnas
  • Planens startdatum är som standard 11 januari 2030

Bible.is v3.5.0

Releasedatum: 2022-02-20


VAD ÄR NYTT

 • Upptäck
  • Hoppa tillbaka i funktionen - en snabb åtkomst och ett enkelt sätt på Upptäck-sidan för att fortsätta engagera sig med tidigare spelat innehåll.
  • Namn finns nu med i navigeringsfältet för varje enskild sida
 • Allt
  • Cache återställs automatiskt när appen startas
 • Planer och spellistor


VAD ÄR FIXAT

 • Upptäck
  • Gospel Films - obestämd spinner
  • Text saknas efter paus mitt under en plandag och tvingar stänga/öppna igen
 • Min Bibel/Mitt Bibliotek
  • Nedladdade biblar laddas inte när de är offline och online

Bible.is v3.5.2

Releasedatum: 2022-04-26


VAD ÄR NYTT

 • Upptäck
  • Utvald planbanner - Möjlighet att se alla tillgängliga planer genom att svepa planbannern på huvudsidan Upptäck.
 • Navigering
  • Navigera har ändrats i appen


VAD ÄR FIXAT

 • Min Bibel/Mitt bibliotek
  • Auto-scroll-funktionen slutar fungera för nedladdade biblar när du är online och offline
  • Automatisk rullning kan inte aktiveras/inaktiveras när du är online och offline
  • Bakgrundsmusikfunktionen försvinner för nedladdade biblar när du är online och offline
  • Att skapa en spellista från sparade Highlights-användare fastnar i Mitt bibliotek
 • Upptäck
  • Landsflaggor för Sydkorea/Botswana/Tyskland är felaktiga
  • Arabiska, kinesiska, hebreiska och thailändska visningsspråk visade inte ordet Bibel under bibelikonen
 • Planer och spellistor
  • Planpåminnelse tar dig inte tillbaka till planen när den väljs
  • Utvalda planer på alla språk fungerar korrekt
 • Övrigt
  • Alla djuplänkar öppnas bakom chatten

Bible.is v3.5.3

Releasedatum: 2022-05-20


VAD ÄR NYTT

 • Upptäck
  • Utvald planbanner - Möjlighet att se alla tillgängliga planer genom att svepa planbannern på huvudsidan Upptäck.


VAD ÄR FIXAT

 • Min Bibel/Mitt bibliotek
  • Auto-scroll-funktionen slutar fungera för nedladdade biblar när du är online och offline
 • Upptäck
 • Planer och spellistor
  • Ej färdigställda planer markeras som färdiga
  • Plan/spellista-läsare bör förhindra att enheten går i viloläge
 • Övrigt
  • Klämning av iPad-problem