ในการเล่นไฟล์เสียงพระคัมภีร์ภาพยนตร์และอื่น ๆ บน Bible.is สิ่งที่คุณต้องมีคือแอพ


สำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว (หรือเตือนความจำ) ที่การนำทางหน้า Bible.is: