เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2010 โดย Faith Comes โดย Hearing Bible.is ให้การเข้าถึงคัมภีร์ไบเบิลฟรีผ่านวิดีโอเสียงและข้อความในภาษาต่างๆมากกว่า 1800 ภาษา ด้วยการสนับสนุนของพันธมิตรเช่นคุณผู้คนทั่วโลกสามารถมองเห็นได้ยินและแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในภาษาหัวใจของพวกเขาได้ฟรี!