สร้างเพลย์ลิสต์:


1. เลือกห้องสมุดของฉัน


2. เลือกเพลย์ลิสต์


3. เลือก + ที่มุมบนขวา


4. ตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ของคุณแล้วแตะบันทึก
เพิ่มโองการ (ปัจจุบันมีเฉพาะใน ESV)


หลังจากที่คุณสร้างเพลย์ลิสต์ให้เลือกไปที่พระคัมภีร์เพื่อเริ่มเพิ่มรายการ


ในบทกวีใด ๆ : แตะเพื่อเลือกและขีดเส้นใต้จากนั้นเลือก + เพื่อเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์


เลือกไอคอนเพลย์ลิสต์แล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อเพิ่มบทเต็ม


ในมุมมองบทใด ๆ ให้เลือก  จากนั้น + เพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์หรือแผน


เลือกไอคอนเพลย์ลิสต์แล้วเลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่ม
แก้ไขเพลย์ลิสต์โดยคุณ


เลือก  บนเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้นแล้วแก้ไข


เลือกและลากเพื่อจัดลำดับใหม่ปัดเพื่อลบรายการ แตะบันทึกลบเพลย์ลิสต์โดยคุณ


ในรายการเล่นของฉันปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงตัวเลือกการลบ (ถังขยะ)


เลือกถังขยะที่ต้องการลบ