ตามค่าเริ่มต้นแผนที่สร้างโดยคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตามเมื่อคุณแบ่งปันกับผู้อื่นผู้อื่นจะสามารถดูแผนนั้นได้ นอกจากนี้พวกเขาจะได้รับความสามารถในการ:


  • เริ่ม

  • แบ่งปัน

  • เปลี่ยนพระคัมภีร์ / ภาษา

หมายเหตุ: กำหนดให้ผู้ใช้บันทึกสำเนาใหม่ของเพลย์ลิสต์ นี่จะไม่ปรับสำเนาต้นฉบับของคุณ