Bible.is v3.3.9

วันวางจำหน่าย: 19 สิงหาคม 2021


บักปัจจุบัน


 • พระคัมภีร์ของฉัน
  • บทที่ซ้ำ ข้าม หรือเล่นในลำดับที่กลับกัน
  • เสียงหยุดลงเมื่อสิ้นสุดบท
 • แผน
  • วันที่เริ่มต้นของแผนเริ่มต้นเป็น 11 ม.ค. 2030
  • เสียงหยุดแบบสุ่ม
 • ทั่วไป
  • เสียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเปิดแอปครั้งแรก
Bible.is v3.4.0

วันวางจำหน่าย:

บักปัจจุบัน


 • พระคัมภีร์ของฉัน
  • บทที่ซ้ำ ข้าม หรือเล่นในลำดับที่กลับกัน
  • ข้อความภาษาฮิบรูทับซ้อนกัน (เกิดขึ้นกับ iOS 15.0 ขึ้นไปเท่านั้น)
  • เสียงหยุดเมื่อสิ้นสุดทุกบท
 • ค้นพบ
  • เปลี่ยนภาษาสำหรับ Jesus Films ไม่เปลี่ยนภาษา

Bible.is v3.5.0

วันที่วางจำหน่าย: 2/20/2022


บักปัจจุบัน


 • พระคัมภีร์ของฉัน
  • ข้อความภาษาฮิบรูทับซ้อนกัน (เกิดขึ้นกับ iOS 15.0 ขึ้นไปเท่านั้น)
  • เสียงจะหยุดที่ส่วนท้ายของทุกบท (เกิดขึ้นกับ iOS 14 และต่ำกว่าเท่านั้น)
  • เสียงสำหรับบทไม่ก้าวหน้าในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสลีป (เกิดขึ้นกับ Android เท่านั้น)
 • ห้องสมุดของฉัน/พระคัมภีร์ของฉัน
  • คุณสมบัติเลื่อนอัตโนมัติหยุดทำงานสำหรับพระคัมภีร์ที่ดาวน์โหลดขณะออนไลน์และออฟไลน์
  • ไม่สามารถเปิด/ปิดการเลื่อนอัตโนมัติขณะออนไลน์และออฟไลน์
  • ฟีเจอร์เพลงประกอบจะหายไปสำหรับพระคัมภีร์ที่ดาวน์โหลดขณะออนไลน์และออฟไลน์

Bible.is v3.5.2

วันที่วางจำหน่าย: 26/4/2022


บักปัจจุบัน


 • พระคัมภีร์ของฉัน
  • ข้อความภาษาฮิบรูทับซ้อนกัน (เกิดขึ้นกับ iOS 15.0 ขึ้นไปเท่านั้น)
  • เสียงจะหยุดที่ส่วนท้ายของทุกบท (เกิดขึ้นกับ iOS 14 และต่ำกว่าเท่านั้น)
  • เสียงสำหรับบทไม่ก้าวหน้าในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในโหมดสลีป (เกิดขึ้นกับ Android เท่านั้น)
 • กำลังดาวน์โหลด
  • ความสามารถในการเพิ่มโองการเดี่ยวในแผนหรือเพลย์ลิสต์ถูกปิดใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดพระคัมภีร์