เงื่อนไขการใช้บริการ


แก้ไขล่าสุด: 1 มกราคม 2019


คำอธิบายของบริการและการยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.bible.is (“เว็บไซต์”) ซึ่งดำเนินการโดย Hosanna/Faith Comes By Hearing (“FCBH”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) บริการที่ให้บนไซต์รวมถึงเนื้อหาในพระคัมภีร์และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง และคุณลักษณะ เนื้อหา หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ FCBH เสนอเป็นครั้งคราวโดยเกี่ยวข้องกับไซต์ (รวมเรียกว่า "บริการ")


โดยการเยี่ยมชมไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือใดๆ (รวมเรียกว่า “Bible.is”) หรือการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นแขกหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขใดๆ ในอนาคต และปฏิบัติตามทั้งหมด กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่บังคับใช้


โปรดอ่านข้อตกลงนี้ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดย FCBH ในหรือผ่าน Bible.is อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการเยี่ยมชมไซต์หรือใช้บริการ คุณยินยอมให้ FCBH ดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว


FCBH อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ FCBH แต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณต่อไปหลังจากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับและยอมรับข้อกำหนดตามที่มีการแก้ไข


FCBH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยุติการเสนอ Bible.is หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือการทำงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ FCBH จะไม่รับผิดชอบหากไม่สามารถให้บริการ Bible.is ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


Bible.is และเนื้อหา คุณลักษณะและการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และการออกแบบ การเลือกและการจัดเรียงของสิ่งเดียวกัน) (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ FCBH ผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองโดยสหรัฐอเมริกาและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์


ชื่อและโลโก้ของ Bible.is และ FCBH ชื่อ โลโก้ ผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือลิขสิทธิ์ของ FCBH ชื่อ โลโก้ ผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบและสโลแกนอื่นๆ ทั้งหมดใน Bible.is เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง


เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้หรือให้สิทธิ์โดยชัดแจ้งแก่คุณเป็นลายลักษณ์อักษรโดย FCBH ไม่มีสิทธิ์ใดๆ (ไม่ว่าจะโดยนัย การปิดปาก หรืออย่างอื่น) ในหรือต่อเนื้อหา FCBH สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณโดยชัดแจ้ง


อนุญาตให้ใช้


FCBH อนุญาตให้คุณใช้ Bible.is ตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลด สตรีม จับภาพ ทำซ้ำ ทำซ้ำ เก็บถาวร อัปโหลด แก้ไข แปล เผยแพร่ ออกอากาศ ส่งต่อ ส่งต่อ แจกจ่าย ดำเนินการ แสดง ขายหรือใช้เนื้อหาใด ๆ ปรากฏบนเว็บไซต์


ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด คุณอาจ:


ใช้บริการของ Bible.is เพื่อดาวน์โหลด อ่าน ฟัง หรือดูเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยสอดคล้องกับฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น

ใช้บริการเพื่อสร้างบันทึกส่วนตัวหรือเข้าร่วมในพื้นที่ชุมชนของ Bible.is

คุณไม่ต้องการ:


ใช้ Bible.is ในทางใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ

ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ

โพสต์ อัปโหลด หรือส่งหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่; เป็นอันตราย; ไม่เหมาะสม; เกลียดชัง; เลือกปฏิบัติ; ภาพอนาจารหรือรวมถึงภาพเปลือย ลามก; หยาบคาย; ก้าวร้าว; ก่อกวน; รุนแรงเกินไป ทรมาน; หมิ่นประมาท; ใส่ร้าย; เท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สัญญา ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์อื่นๆ ของผู้อื่น

ก่อกวนหรือทำร้ายบุคคลอื่น

เอาเปรียบหรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์;

แอบอ้างหรือพยายามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ สร้างความเสียหาย หรือทำให้ Bible.is เสียหาย หรือรบกวนการใช้งานของผู้อื่น

แนะนำไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี

พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง สร้างความเสียหาย หรือขัดขวางส่วนใดๆ ของ Bible.is หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับ Bible.is

โจมตี Bible.is ผ่านการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย

มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดตามที่ FCBH กำหนด อาจเป็นอันตรายต่อ FCBH หรือผู้ใช้ Bible.is หรือทำให้พวกเขาต้องรับผิด

มิฉะนั้นพยายามที่จะแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของ Bible.is; หรือ

พยายาม อำนวยความสะดวก หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ ข้างต้น

การพึ่งพาข้อมูลและการแปลของคุณ


ข้อมูลที่นำเสนอบนหรือผ่าน Bible.is จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น FCBH ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูลใด ๆ นี้ การที่คุณไว้วางใจข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง การแปลพระคัมภีร์ที่พบใน Bible.is ให้บริการโดยผู้อนุญาตของ FCBH และ FCBH ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความถูกต้องของการแปลเหล่านั้น


ลิงค์บุคคลที่สาม


บริการอาจมีลิงก์ไปยังไซต์และป๊อปอัปอื่น ๆ และแหล่งข้อมูลที่คล้ายคลึงกันซึ่งจัดหาโดยบุคคลที่สาม ลิงค์และแหล่งข้อมูลเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น FCBH ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือทรัพยากรใดๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ เมื่อคุณใช้ลิงก์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ดังกล่าว FCBH จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของวัสดุใด ๆ ที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม การรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือรับรองโดย FCBH สำหรับบริการที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม


ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน


การใช้ BIBLE.IS ของคุณ เนื้อหาและการทำงาน บริการ หรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่าน BIBLE.IS ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทั้งหมดนี้ให้ไว้บนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ชนิด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้ง FCBH และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ FCBH ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของ BIBLE.IS โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ง FCBH หรือใครก็ตามที่เชื่อมโยงกับ FCBH ตัวแทนหรือการรับประกันที่ BIBLE.IS หรือเนื้อหาการทำงานใดๆ หรือบริการหรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่านทางพระคัมภีร์ จะทำซ้ำได้อย่างแม่นยำ โดยสมบูรณ์ ให้ถูกต้อง BIBLE.IS หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้พร้อมใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือ BIBLE.IS หรือบริการหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่าน BIBLE.IS จะตอบสนองความต้องการของคุณเป็นอย่างอื่น


FCBH ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการขายได้ การไม่ละเมิด และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ


สิ่งที่กล่าวข้างต้นไม่ส่งผลต่อการรับประกันใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้


ข้อจำกัดความรับผิด


FCBH ไม่ว่าในกรณีใดๆ FCBH ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ หรือพนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือ BIBLE.IS เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับ IT เนื้อหาใดๆ ที่เสนอบนหรือผ่าน BIBLE.IS หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือบริการหรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่าน BIBLE.IS รวมถึง DIRECT, ทางอ้อม, พิเศษ, INCIDS แต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ความคับแค้นใจทางอารมณ์ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจหรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียความปรารถนาดี การสูญเสียข้อมูล และการรวมเข้าด้วยกัน ) การผิดสัญญาหรืออย่างอื่น แม้ว่าจะคาดการณ์ได้


สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่มีผลต่อความรับผิดใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้


การชดใช้ค่าเสียหาย


คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง FCBH บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้อนุญาต ซัพพลายเออร์ ผู้สืบทอดและมอบหมายจากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหายใดๆ คำตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้ Bible.is ของคุณ การใช้เนื้อหา บริการและผลิตภัณฑ์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจาก Bible.is


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล


เรื่อง ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Bible.is และข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายภายในของรัฐนิวเม็กซิโกโดยไม่มีผลต่อการเลือกหรือข้อขัดแย้งใดๆ ของบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ของกฎหมาย คดีความ การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือ Bible.is ให้จัดตั้งขึ้นเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาหรือศาลของรัฐนิวเม็กซิโกในแต่ละกรณีที่ตั้งอยู่ในเมืองอัลบูเคอร์คี เบอร์นาลิลโล เคาน์ตี้, นิวเม็กซิโก โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้ Bible.is ถือว่าคุณสละสิทธิ์การคัดค้านใดๆ และทั้งหมดต่อการใช้อำนาจศาลเหนือคุณโดยศาลดังกล่าวและสถานที่ในศาลดังกล่าว

การสละสิทธิ์และความเป็นโมฆะ


FCBH อาจสละสิทธิ์ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลหรือคณะตุลาการในเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกกำจัดหรือจำกัดในขอบเขตขั้นต่ำเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปใน เต็มกำลังและผล


ข้อตกลงทั้งหมด


ข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดระหว่างคุณและ FCBH ในส่วนที่เกี่ยวกับ Bible.is และแทนที่ความเข้าใจ ข้อตกลง การรับรองและการรับประกันทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาที่เกี่ยวกับ Bible.is ก่อนหน้านี้และที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด