คั่นหน้าไฮไลท์หมายเหตุ

ที่คั่น
บน DISCOVER เลือกค้นหาที่ด้านบน ค้นหาใด ๆ * เวอร์ชั่นไบเบิล * ภาษา * ประเทศ เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการแล้วให้เลือก คัม...
วันพฤหัสบดี, 9 มกราคม, 2020 เมื่อ 1:21 PM
เน้น
บน DISCOVER เลือกค้นหาที่ด้านบน ค้นหาใด ๆ เวอร์ชั่นไบเบิล ภาษา ประเทศ เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการแล้วให้เลือก คัมภีร์...
วันศุกร์, 10 มกราคม, 2020 เมื่อ 12:36 PM
บันทึก
ใน DISCOVER  เลือกค้นหาที่ด้านบน ค้นหาใด ๆ เวอร์ชั่นไบเบิล ภาษา ประเทศ เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการแล้วให้เลือก คัมภีร์ไบเบิลที่คุ...
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 11:34 AM