Bib.is chứa hàng ngàn phiên bản Kinh Thánh khác nhau có sẵn bằng các ngôn ngữ trên toàn cầu! Nếu bạn cảm thấy ngứa khi khám phá những gì có sẵn, dưới đây là cách thực hiện:


1. Chọn Kinh thánh của tôi 


Theo cuốn sách Kinh Thánh của tôi, bạn sẽ thấy một phiên bản Kinh thánh và ngôn ngữ tương quan của nó.


2. Chọn  và sau đó Tìm kiếm


Mẹo: Nếu phiên bản mong muốn không được liệt kê ngay lập tức, hãy tìm kiếm ngôn ngữ hoặc quốc gia mà phiên bản sẽ được liệt kê bên dưới.


3. Bắt đầu nhập tên phiên bản Kinh Thánh, ngôn ngữ hoặc quốc gia được liên kết với phiên bản Kinh Thánh


Một khi bạn đã tìm thấy phiên bản bạn mong muốn, hãy chọn nó để biến nó thành Kinh thánh của bạn.


   

Mẹo: Các biểu tượng trong phiên bản Kinh Thánh sẽ cho biết nội dung chúng tôi có sẵn cho phiên bản đó. Nếu biểu tượng âm thanh không có, bạn sẽ không thể nghe Kinh thánh đó.4. Kinh thánh mong muốn sẽ xuất hiện ở đầu màn hình!


Bạn đã thay đổi thành công Kinh thánh của bạn. Hãy khám phá phiên bản Kinh Thánh này hoặc quay lại các bước trên để khám phá thêm hàng ngàn!