Bắt đầu với Bib.is rất đơn giản và nhanh chóng!
1. Tải ứng dụng
Bạn có thể tải xuống Bib.is miễn phí thông qua cửa hàng ứng dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng.
AppleAndroid

2. Tùy chọn: Tạo tài khoản của bạn


Đăng ký với email
Điều này cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào có địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
1. Chọn Đăng ký.
2. Nhập địa chỉ email hợp lệ và tên của bạn.
3. Chọn một mật khẩu và xác nhận nó.
Đăng ký với Facebook
Điều này cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào có Facebook.
1. Chọn Đăng nhập bằng Facebook
2. Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook trên thiết bị, bạn sẽ được hướng dẫn nhập chi tiết Facebook của bạn.
3. Cho phép Bib.is truy cập vào Facebook của bạn
Đăng ký với Google
    Điều này cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào với Google
        1. Chọn Đăng nhập bằng Google.


        


        2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google trên thiết bị, bạn sẽ được hướng dẫn nhập chi tiết Google của bạn.
        3. Cho phép Bib.is truy cập vào tài khoản Google của bạn


 
3. Bắt đầu chơi Kinh thánh
Bạn đã tải xuống ứng dụng và tạo tài khoản của mình (hoặc quyết định bỏ qua), và hiện đang ở trong ứng dụng Bib.is. Bây giờ là lúc để chơi Kinh thánh!