Tạo danh sách phát:


1. Chọn Thư viện của tôi


2. Chọn Danh sách phát


3. Chọn + ở góc trên cùng bên phải


4. Đặt tên cho Danh sách phát của bạn và nhấn Lưu
Thêm câu (Hiện chỉ khả dụng trên ESV)


Sau khi bạn tạo danh sách phát, chọn vào Kinh Thánh để bắt đầu thêm vào các mục.


Trên bất kỳ câu nào: Nhấn để chọn và gạch chân, sau đó chọn + để thêm vào danh sách phát.


Chọn biểu tượng Danh sách phát và sau đó danh sách phát bạn muốn thêm (các) câu.

Giới thiệu


Thêm chương đầy đủ


Trên bất kỳ chế độ xem chương nào, chọn  sau đó + Thêm vào danh sách phát hoặc lên kế hoạch


Chọn biểu tượng Danh sách phát và sau đó danh sách phát bạn muốn thêm chương vào.
Chỉnh sửa danh sách phát của bạn


Chọn  trên Danh sách phát bạn đã tạo và sau đó Chỉnh sửa


Chọn và kéo để sắp xếp lại, vuốt để xóa các mục. Nhấn vào LưuXóa danh sách phát của bạn


Trên Danh sách phát của tôi, vuốt sang trái để hiển thị tùy chọn xóa (thùng rác)


Chọn thùng rác để xóa.