Nó có giá 0 đồng. Theo nghĩa đen, nó là miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng bất cứ nơi nào trên thế giới!


...Và sẽ luôn luôn được.