Thay đổi màu nền


Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thực hiện việc này:

1. Từ khám phá (trang chính), cuộn xuống các phiên bản Kinh thánh và chọn một phiên bản

2. Chọn Sách và Chương và để ý ba đường ngang ở dưới cùng bên trái của trang, chọn và bạn sẽ được đưa đến trang Cài đặt

3. Từ Cài đặt, bạn sẽ thấy ba vòng tròn màu

đỏ Banner cổ điển màu đỏ với / nền trắng

trắng Tất cả nền trắng

đen Tất cả nền đen