Chia sẻ hồ sơ ngôn ngữ- Một cách nhanh chóng và dễ dàng để làm sáng tỏ tất cả nội dung; Kinh thánh, Phim Phúc âm và Phim về Chúa Giê-su cho một ngôn ngữ cụ thể, với bất kỳ ai.


Bước 1

Từ trang KHÁM PHÁ chính, cuộn xuống Ngôn ngữ và chọn Xem tất cả.


Bước 2

Tìm kiếm hoặc cuộn xuống để tìm ngôn ngữ mong muốn và chọn.


Bước 3

Nhấn vào biểu tượng CHIA SẺ ở trên cùng bên phải của màn hình và người nhận được liên kết sẽ được chuyển hướng tải xuống ứng dụng Bible.is, nếu chưa tải xuống và được đưa trực tiếp đến hồ sơ ngôn ngữ đã được chia sẻ.