Có thể thực hiện thay đổi email đăng nhập bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới
1. Từ Tài khoản của tôi, nhấn Chỉnh sửa tài khoản.


2. Trong trường Email * xóa địa chỉ email hiện tại và nhập địa chỉ email mới.


3. Nhấn Lưu.
** XIN VUI LÒNG LƯU Ý MỘT LẦN THAY ĐỔI THAY ĐỔI BẠN SED CẦN ĐĂNG NHẬP VÀO KINH THÁNH .IS VỚI ĐỊA CHỈ EMAIL MỚI **