Sử dụng tính năng Tìm kiếm trong Kinh thánh của tôi để tìm những gì bạn đang tìm kiếm, bao gồm:

  • Các từ khóa như Tình yêu, Chúa Giêsu, v.v.

  • Một phần câu thơ

  • Các câu thơ hoàn chỉnh

  • Tên sách

  • Tạo danh sách phát bằng từ khóa

XIN LƯU Ý, ĐÂY LÀ LỰA CHỌN TÌM KIẾM RIÊNG HƠN TÌM KIẾM TRÊN TRANG KHÁM PHÁ CHÍNH.