Điều khoản sử dụng


Sửa đổi lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2019


Mô tả Dịch vụ và Chấp nhận Điều khoản Sử dụng


Chào mừng bạn đến với trang web www.bible.is (“Trang web”) được điều hành bởi Hosanna / Faith Comes By Listening (“FCBH”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Các dịch vụ được cung cấp trên Trang web bao gồm nội dung Kinh thánh và các tài liệu tham khảo liên quan, và bất kỳ tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào khác được FCBH cung cấp theo thời gian liên quan đến Trang web (gọi chung là “Dịch vụ”).


Bằng cách truy cập Trang web và / hoặc bất kỳ ứng dụng di động nào (gọi chung là “Bible.is”) hoặc sử dụng Dịch vụ, dù là khách hay người dùng đã đăng ký, bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản này, bao gồm mọi sửa đổi trong tương lai và tuân theo tất cả luật, quy tắc và quy định hiện hành.


Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này, cũng như Chính sách Bảo mật. Tất cả thông tin được FCBH thu thập trên hoặc thông qua Bible.is đều tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các hành động do FCBH thực hiện liên quan đến thông tin của bạn tuân theo Chính sách bảo mật.


FCBH có thể tùy ý sửa đổi các Điều khoản này. Mọi thay đổi đều có hiệu lực khi đăng trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc các Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản đã được sửa đổi.


FCBH có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp Bible.is hoặc bất kỳ phần, phần hoặc chức năng nào mà không cần thông báo. FCBH sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Bible.is không có sẵn vào bất kỳ lúc nào.


Quyền sở hữu trí tuệ


Bible.is và nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và thiết kế, lựa chọn và sắp xếp giống nhau) (gọi chung là “Nội dung”), thuộc quyền sở hữu của FCBH, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.


Tên và biểu tượng của Bible.is và FCBH, tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là thương hiệu và / hoặc bản quyền của FCBH. Tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Bible.is là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.


Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc được FCBH cấp cho bạn một cách rõ ràng bằng văn bản, không có quyền nào (hoặc ngụ ý, estoppel hoặc cách khác) đối với hoặc đối với Nội dung được cấp cho bạn. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được bảo lưu bởi FCBH.


Được phép sử dụng


FCBH cho phép bạn sử dụng Bible.is theo các Điều khoản này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản này, bạn không được sao chép, tải xuống, phát trực tuyến, chụp, tái sản xuất, sao chép, lưu trữ, tải lên, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát sóng, truyền, truyền lại, phân phối, thực hiện, hiển thị, bán hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào xuất hiện trên Trang web.


Tùy thuộc vào sự tuân thủ nghiêm ngặt của bạn với các Điều khoản này, bạn có thể:


Sử dụng Dịch vụ của Bible.is để tải xuống, đọc, nghe hoặc xem Nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, chỉ phù hợp với chức năng được xác định trước của nó;

Sử dụng các dịch vụ để ghi chú cá nhân hoặc tham gia vào các khu vực cộng đồng của Bible.is.

Bạn sẽ không:


Sử dụng Bible.is theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế;

vi phạm các quyền của người khác bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền sở hữu khác;

đăng, tải lên hoặc nói cách khác là truyền hoặc liên kết đến Nội dung bất kỳ điều gì trái pháp luật; đe doạ; có hại; mắng nhiếc; đáng ghét; phân biệt đối xử; khiêu dâm hoặc bao gồm ảnh khoả thân; tục tĩu; thô tục; phản cảm; quấy rối; bạo lực quá mức; hảo hạng; nói xấu; bôi nhọ; sai hoặc gây hiểu lầm; hoặc xâm phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, hợp đồng, quyền riêng tư, công khai hoặc các quyền khác của người khác;

quấy rối hoặc làm hại người khác;

khai thác hoặc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên;

mạo danh hoặc cố gắng mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

vô hiệu hóa, quá tải, làm hỏng, hoặc làm suy yếu Kinh thánh. là hoặc can thiệp vào việc sử dụng của người khác;

đưa vào bất kỳ vi-rút, ngựa thành Troy, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ;

cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Bible.is hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Bible.is;

tấn công Bible.is thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán;

tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác, theo xác định của FCBH, có thể gây hại cho FCBH hoặc người dùng Bible.is hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý;

nếu không thì cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Bible.is; hoặc

cố gắng, tạo điều kiện hoặc khuyến khích người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào nêu trên.

Sự phụ thuộc của bạn vào thông tin và bản dịch


Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Bible.is chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung. FCBH không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin nào trong số này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn. Các bản dịch Kinh thánh trên Bible.is được cung cấp bởi người cấp phép của FCBH và FCBH không đại diện hoặc đảm bảo tính chính xác của các bản dịch đó.


Liên kết của bên thứ ba


Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web và cửa sổ bật lên khác và các tài nguyên tương tự do các bên thứ ba cung cấp. Các liên kết và tài nguyên này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. FCBH không có quyền kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Khi bạn sử dụng các liên kết và tài nguyên đó, bạn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó. FCBH không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp. Việc đưa vào bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là FCBH đã chấp thuận hoặc xác nhận dịch vụ do bên thứ ba cung cấp.


Từ chối bảo hành


VIỆC BẠN SỬ DỤNG BIBLE.IS, NỘI DUNG CỦA NÓ VÀ BẤT CỨ CHỨC NĂNG, DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA BIBLE.IS LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, TẤT CẢ MỌI ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SN CÓ”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO LOẠI, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. BẤT CỨ FCBH NÀO BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO LIÊN KẾT VỚI FCBH ĐỀU THỰC HIỆN BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO VỚI SỰ HOÀN TOÀN, BẢO MẬT, TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC HOẶC SN SÀNG CỦA KINH THÁNH.IS. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, KHÔNG GẦN FCBH, BẤT CỨ NGƯỜI NÀO LIÊN KẾT VỚI FCBH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG KINH THÁNH.IS HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG CHỨC NĂNG NÀO HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO LIÊN QUAN QUA KINH THÁNH. HÃY CHỈNH SỬA, RẰNG BIBLE.IS HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO NÓ CÓ SN KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC HOẶC BIBLE.IS HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA BIBLE.IS SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG ĐỢI CỦA BẠN.


FCBH SAU ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, TRUYỆN HOẶC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, KHÔNG VI PHẠM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.


ĐIỀU BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.


Giới hạn trách nhiệm


TRONG MỌI SỰ KIỆN, CÁC NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN NÀO CỦA HỌ, ĐẠI LÝ, VĂN PHÒNG HOẶC GIÁM ĐỐC CỦA HỌ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ THIỆT HẠI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BIBLE.IS, BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT VỚI NÓ, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN HOẶC THÔNG QUA BIBLE.IS HOẶC CÁC TRANG WEB KHÁC HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC MỤC NÀO LIÊN KẾT QUA BIBLE.IS, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HẬU QUẢ HOẶC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN, ĐAU VÀ KHÓ CHỊU, KHẢ NĂNG CẢM XÚC, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM ĐƯỢC CHỐNG THẤM, MẤT SỬ DỤNG, MẤT HÀNG HÓA, MẤT DỮ LIỆU VÀ GÂY RA DO MẢNG (BAO GỒM) ), BỎ LỠ HỢP ĐỒNG HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ TỪ CHỐI.


VIỆC BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.


Sự bồi thường


Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ FCBH vô hại, các chi nhánh, người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của FCBH cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và chuyển nhượng từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại nào , phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng Bible.is, bất kỳ việc sử dụng Nội dung, dịch vụ và sản phẩm nào khác với mục đích rõ ràng được ủy quyền trong các Điều khoản này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Bible.is.


Luật chính quyền và quyền tài phán


Tất cả các vấn đề, tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến Bible.is và các Điều khoản này (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật nội bộ của Bang New Mexico mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào quy định hoặc quy tắc của pháp luật. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc Kinh thánh này. Sẽ được tiến hành riêng tại các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của Bang New Mexico trong mỗi trường hợp đặt tại Albuquerque, Bernalillo Quận, New Mexico. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này và sử dụng Bible.is, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn của các tòa án như vậy và địa điểm tại các tòa án đó

Miễn trừ và Hiệu lực từng phần


FCBH chỉ có thể từ bỏ các quyền của mình theo các Điều khoản này bằng văn bản. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực.


Toàn bộ thỏa thuận


Các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và FCBH liên quan đến Bible.is và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm trước đây và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với Bible.is.