Χρονοδιακόπτης ύπνου - Σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα λεπτών, πριν σταματήσει να παίζει η εφαρμογή. Ο αριθμός των διαθέσιμων λεπτών για να επιλέξετε ρυθμίζεται σε βήματα 10 λεπτών έως 60 λεπτά.


Βήμα 1

  Βρείτε την αγαπημένη σας Αγία Γραφή και μεταβείτε στην προβολή κεφαλαίου


Βήμα 2

Πατήστε στις τρεις οριζόντιες γραμμές προς τα κάτω αριστερά στην προβολή κεφαλαίου


Βήμα 3

Επιλέξτε τον αριθμό των λεπτών για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να "αποκοιμηθεί" πατώντας ή σύροντας την κόκκινη ένδειξη απευθείας στο Χρονοδιακόπτης ύπνου