Sử dụng tính năng Tìm kiếm toàn cầu trên trang khám phá chính để tìm những gì bạn đang tìm kiếm, bao gồm:


  • Phiên bản Kinh Thánh


  • Ngôn ngữ


  • Quốc giaXin lưu ý, đây là tính năng Tìm kiếm riêng biệt so với tính năng trong Kinh thánh của tôi, được sử dụng để tìm kiếm câu từ khóa cho nội dung được tìm thấy trong Kinh thánh mà bạn ưa thích.