Đương nhiên, khi bạn yêu thích một cái gì đó bạn muốn chia sẻ nó với người khác! Chúng tôi đã làm cho việc chia sẻ những gì bạn yêu thích nhất về Kinh Thánh trở nên dễ dàng với những người khác, bao gồm:
  • Chương Kinh thánh từ bất kỳ phiên bản trong bất kỳ ngôn ngữ
  • Kế hoạch và danh sách phát nổi bật
  • Kế hoạch và danh sách phát bạn đã tạo
  • Câu thơ cụ thể
  • Hồ sơ ngôn ngữVà hãy nhớ rằng, Bib.is vẫn có hơn 1.800 ngôn ngữ, làm cho nó trở thành công cụ tương tác Kinh thánh hoàn hảo để chia sẻ với các thành viên quốc tế trong cộng đồng của bạn! Cho dù người địa phương sinh ra hoặc lớn lên hoặc người nhập cư thế hệ đầu tiên, hàng xóm của bạn cần nghe Chúa nói ngôn ngữ của họ. Nếu bạn chưa có, hãy thử Kinh nghiệm chia sẻ Kinh thánh mới và chia sẻ nó với mọi người bạn biết!