Hướng dẫn để XÓA CACHE khi gặp lỗi:
1. Mở "Cài đặt" từ Menu chính trên thiết bị của bạn

2. Chọn "Quản lý ứng dụng" hoặc "Trình quản lý ứng dụng"

3. Tìm và chọn "Kinh thánh.is"

4. Cuộn xuống "Cache" và chọn "Xóa bộ nhớ cache." (*** Điều này sẽ xóa các bản tải xuống của bạn và bạn sẽ phải tải xuống lại bất kỳ âm thanh hoặc văn bản nào mà bạn đã tải xuống theo cách thủ công - lời xin lỗi của chúng tôi cho bất kỳ sự bất tiện nào.)Lỗi mạng:


'Lỗi mạng' thường được tạo do sự cố kết nối với gói dữ liệu của người dùng hoặc kết nối Wi-Fi. Vui lòng kiểm tra xem nếu bạn có một kết nối mạnh mẽ. Nếu bạn không tin rằng đây là vấn đề, chúng tôi sẽ đề nghị xóa và cài đặt lại ứng dụng.
Bị phải dừng lại:1. Đi vào cài đặt ứng dụng của bạn

2. Quản lý ứng dụng

3. Ứng dụng Kinh Thánh.

4. Nhấn Force Stop

5. Nhấn Xóa dữ liệu

6. Điều này sẽ làm mới bản sao của ứng dụng.

7. Nhấn vào biểu tượng Ứng dụng Bib.is, sau đó "OK"

8. Nhấn vào Ngôn ngữ bạn chọn, sau đó "OK"