Bạn đã bao giờ muốn bắt đầu bản Kinh thánh âm thanh yêu thích của mình từ một câu cụ thể chưa? Bây giờ bạn có thể!


Nhấn Lâu là một tính năng cho phép bạn bắt đầu âm thanh từ bất kỳ câu nào bằng cách chỉ cần làm theo các bước bên dưới:Bước 1: Tìm Kinh thánh, Sách và Chương yêu thích của bạn

  • Từ Khám phá, cuộn xuống Phiên bản Kinh thánh và chọn Xem tất cả
  • Tìm kiếm và tìm thấy Kinh thánh ưa thích của bạn
  • Chọn sách và chương


Bước 2: Tìm câu bạn muốn bắt đầu âm thanh và chỉ cần nhấn và giữ


* XIN LƯU Ý: TÙY CHỌN NÀY KHÔNG CÓ TRÊN TẤT CẢ CÁC PHIÊN BẢN KINH THÁNH