Chế độ sáng / tối Tính năng cho phép bạn thay đổi bảng màu của toàn bộ ứng dụng từ Chế độ tối mặc định (màn hình đen / chữ trắng). Bạn có thể truy cập tính năng này bằng cách làm theo các bước bên dưới:


TÀI KHOẢN CỦA TÔI


Bước 1

Điều hướng đến Tài khoản của tôi bằng cách nhấn vào biểu tượng hình người


Bước 2

Nhấn vào Chủ đề để chuyển đổi giữa chế độ Sáng và tối


Bước 3

Chọn tùy chọn ưa thích của bạn

Xin lưu ý, chọn Tự động sẽ cho phép ứng dụng điều chỉnh về chế độ nền hiện tại của thiết bị của bạnKINH THÁNH CỦA TÔI

Tính năng này cũng có thể được thay đổi từ bên trong cuốn Kinh thánh ưa thích của bạn.


Bước 1

Tìm Kinh thánh, sách và chương ưa thích của bạn và chọn menu ba dòng ở dưới cùng bên trái của trang


Bước 2

Chỉ cần chọn chấm đen cho Chế độ tối, chấm trắng cho Chế độ sáng

Xin lưu ý, những thay đổi được thực hiện trong trang Cài đặt của Chi tiết chương sẽ thay đổi nền cho toàn bộ ứng dụng