Από προεπιλογή, οι λίστες αναπαραγωγής που δημιουργούνται από εσάς θα παραμείνουν ιδιωτικές. Ωστόσο, μόλις μοιραστείτε με άλλους, οι λίστες αναπαραγωγής θα μπορούν να προβληθούν από άλλους. Επιπλέον, θα τους δοθεί η δυνατότητα:

  • Ακολουθηστε

  • Παίζω

  • Μερίδιο

  • Αλλαγή Βίβλου / Γλώσσας

Σημείωση: Απαιτείται από τον χρήστη να αποθηκεύσει ένα νέο αντίγραφο της λίστας αναπαραγωγής. Αυτό δεν θα προσαρμόσει το πρωτότυπο αντίγραφό σας.