Σχέδια για το Bible.is- Αντί να περνάμε από τυχαίο κεφάλαιο σε τυχαίο κεφάλαιο, έχουμε δημιουργήσει μια μέθοδο για τον προσδιορισμό του τι θα ακούσετε ή θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια.


Τα σχέδια, όπως και οι λίστες αναπαραγωγής, μπορούν να αποτελούνται από στίχους και πλήρη κεφάλαια. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας ή να απολαύσετε τα Επιλεγμένα σχέδια που δημιουργήθηκαν από το Bible.is.
Άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που μπορείτε να κάνετε με τα Σχέδια:


  • Ορίστε καθημερινά υπενθυμίσεις για τον εαυτό σας

  • Αποθηκεύστε στη βιβλιοθήκη σας για εύκολη πρόσβαση αργότερα

  • Αλλάξτε τις εκδόσεις της Βίβλου (συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας)

  • Μοιραστείτε με άλλους για να παρακολουθήσετε σχέδια μαζί