Μετάβαση πίσω στη Γρήγορη πρόσβαση και εύκολο τρόπο, στη σελίδα ανακάλυψης, για να συνεχίσετε την αλληλεπίδραση με περιεχόμενο που έχετε παίξει στο παρελθόν.


Απλώς αγγίξτε το εικονίδιο ανακάλυψης για να βρείτε αυτό το χαρακτηριστικό και πατήστε σε οποιαδήποτε από τις έξι σελίδες που είχατε δει προηγουμένως!


Λάβετε υπόψη σας, η αποσύνδεση και η επιστροφή στην εφαρμογή θα διαγράψει το άλμα πίσω στο περιεχόμενο