קפוץ חזרה פנימה גישה מהירה ודרך קלה, בדף הגילוי, כדי להמשיך לעסוק בתוכן שהושמע בעבר.


פשוט הקש על סמל הגילוי כדי למצוא תכונה זו והקש על כל אחד מששת הדפים שנצפו בעבר!


שימו לב, יציאה וחזרה לאפליקציה תנקה קפיצה חזרה לתוכן