Αντιμετώπιση προβλημάτων

Βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων Android
Οδηγίες για να καθαρίσετε το CACHE όταν αντιμετωπίζετε σφάλματα: 1. Ανοίξτε το "Ρυθμίσεις" από το Κύριο μενού στη συσκευή σας 2. Επιλέξ...
Thu, 9 Ιαν, 2020 στο 11:49 ΠΜ