Xử lý sự cố

Các bước khắc phục sự cố Android
Hướng dẫn để XÓA CACHE khi gặp lỗi: 1. Mở "Cài đặt" từ Menu chính trên thiết bị của bạn 2. Chọn "Quản lý ứng dụng" hoặc "...
Thu, 9 Tháng 1, 2020 tại 12:40 CH