Bible.is: những thứ cơ bản

Chwilio yn Fy Mibl
Sử dụng tính năng Tìm kiếm trong Kinh thánh của tôi để tìm những gì bạn đang tìm kiếm, bao gồm: Các từ khóa như Tình yêu, Chúa Giêsu, v.v. Một phần câ...
Mon, 27 Tháng 9, 2021 tại 1:49 CH
Tải về Kinh thánh
Chọn Kinh thánh để tải xuống Vui lòng lưu ý đặc biệt- Tạo một Kế hoạch hoặc Danh sách phát với một cuốn Kinh thánh đã tải xuống sẽ không cho phép sử dụn...
Wed, 11 Tháng 5, 2022 tại 2:50 CH
Phim Tin Mừng
Trên DISCOVER xem Phim Tin Mừng trong hàng trăm ngôn ngữ được thực hiện đơn giản bằng cách làm theo các bước sau. Để bắt đầu, hãy tìm và chạm vào ...
Thu, 4 Tháng 3, 2021 tại 11:08 SA
Phim Chúa Giêsu
Một trong những tính năng tuyệt vời mà Bib.is cung cấp là Jesus Films. Công cụ này cho phép người dùng của chúng tôi có thể xem toàn bộ Kinh thánh trong các...
Thu, 2 Tháng 1, 2020 tại 1:58 CH