Η Εpiιτροpiή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 αpiό την Faith Comes By ακροαματική διαδικασία, Bible.is piαρέχει δωρεάν piρόσβαση στη Βίβλο σε βίντεο, ήχο και κείενο σε 1800+ γλώσσε. Μέσω της υποστήριξης των εταίρων σαν εσένα, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να ακούσουν, να δουν, να μοιράζονται το λόγο του Θεού στην καρδιά τους δωρεάν!