Ra mắt vào tháng 6 năm 2010 bởi Faith Comes By Hear, Bible.is cung cấp quyền truy cập miễn phí vào Kinh thánh bằng video, âm thanh và văn bản bằng hơn 1800 ngôn ngữ. Thông qua sự hỗ trợ của các đối tác như bạn, mọi người trên khắp thế giới có thể nhìn, nghe và chia sẻ God God Word bằng ngôn ngữ trái tim của họ miễn phí!