Από προεπιλογή, τα σχέδια που δημιουργήσατε θα παραμείνουν ιδιωτικά. Ωστόσο, μόλις μοιραστείτε με άλλους, αυτό το σχέδιο θα είναι ορατό από άλλους. Επιπλέον, θα τους δοθεί η δυνατότητα:


  • Αρχή

  • Μερίδιο

  • Αλλαγή Βίβλου / Γλώσσας

Σημείωση: Απαιτείται από τον χρήστη να αποθηκεύσει ένα νέο αντίγραφο της λίστας αναπαραγωγής. Αυτό δεν θα προσαρμόσει το πρωτότυπο αντίγραφό σας.