Η αλλαγή της ταχύτητας του αναγνώστη μπορεί να γίνει απλά ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1

Βρείτε τη Βίβλο, το Βιβλίο και το Κεφάλαιο που προτιμάτε
Βήμα 2

Από την προβολή κεφαλαίου, πατήστε στις τρεις οριζόντιες γραμμές κάτω αριστερά της σελίδας. Αυτό θα σας μεταφέρει στη σελίδα Ρυθμίσεις
Βήμα 3

Από τη σελίδα Ρυθμίσεις, απλώς πατήστε στο - για να μειώσετε την ταχύτητα. Πατήστε το + για να επιταχύνετε την ανάγνωση