Thay đổi tốc độ của đầu đọc có thể được thực hiện bằng cách đơn giản làm theo các bước dưới đây:


Bước 1

Tìm Kinh thánh, Sách và Chương ưa thích của bạn
Bước 2

Từ giao diện chương, chạm vào ba đường ngang ở dưới cùng bên trái của trang. Làm điều này sẽ đưa bạn đến trang Cài đặt
Bước 3

Từ trang Cài đặt, chỉ cần nhấn vào - để làm chậm tốc độ. Nhấn vào + để tăng tốc độ đọc